v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Nový rok je za dverami, búcha zvoní chce byť s nami.

Prípitkom ho privítajme, všetko naj si zaželajme.

Bude veľa, bude viac, rok 2023 začína rásť.

Na začiatku roka si každý z nás praje, len to najlepšie a dáva novoročné predsavzatia. Aj naše spoločné stretnutie sa nieslo v tomto duchu. Ako prvá sa slova ujala pani riaditeľka, ktorá  všetkým zaželala krásny nový rok. Po úvodných slovách sme aj my pridali pár novoročných vinšov...   

Nakoniec  sme si pripili s prianím nech je nový rok plný zdravia ... naše posedenie sa ďalej nieslo v družnej debate a dobrú náladu dotvárala ľudová hudba.