v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Návšteva Soľnej jaskyne

V novom roku 2019 sa seniori opäť rozhodli navštíviť Soľnú jaskyňu v Považskom Chlmci. V prítmí  za zvukov relaxačnej hudby odpočívali a liečili sa pôsobením vlhkého vzduchu obohateného o soli, ktoré pozitívne vplývajú na horné a dolné dýchacie cesty. Liečivé účinky soli sú známe celé storočia, radi ju využívali už dávni predkovia. Aj dnes sa k tomuto zdroju zdravia vraciame. Pre pozitívne účinky sa seniori rozhodli na pravidelných relaxačných posedeniach v soľnej jaskyni.