v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

 V súlade s hygienicko-epidemiologickými opatreniami zabezpečujeme  klientom  pravidelne týždenne nákupy podľa ich osobných  požiadaviek.  Pred doručením sa nákupy dezinfikujú pomocou germicídneho žiarenia, až následne sa doručia na izby klientov .