v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Mesiac Máj je pre katolíka osobitne venovaný úcte k Nepoškvrnenej Bohorodičke - Panne Márii. My sme si ju uctili modlitbou ruženca a spevom mariánskych piesni v blízkosti záhradnej kaplnky.