v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

 

 

Image: 
jubilanti