v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Medzinárodný deň školských knižníc

 

V CSS Kamence sa pri príležitosti Dňa školských knižníc konalo vystúpenie detí z ZŠ Rudinská. Pripravili si pre nás veselohru od J.G.Tajovského – Ženský zákon. Spolu s ňou prišla aj dobrá zábava a radosť zo spevu. Ľúbostný príbeh Miška a Aničky, ktorí musia vo svojej láske prekonávať rôzne prekážky. Detský herci podali bravúrny výkon . Naši starkí ich odmenili dlhotrvajúcim potleskom a už teraz sa tešia na ďalšie vystúpenia .

 

Miroslava Barnišinová

inštruktor sociálnej rehabilitácie