v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

V rámci 39. ročníka Kysuckého kultúrneho leta sa konalo v dňoch 15. - 18. 6. 2022 Medzinárodné rezbárske sympózium. Aby sme si spríjemnili a spestrili piatok, vybrali sme sa aj my na Námestie slobody v Kysuckom Novom meste. Kusy dreva, ktoré spracovávali drevorezbári priamo na námestí, postupne získavali podobu biblických osôb v životnej veľkosti. Ani umeleckí kováči sa nedali zahanbiť a predviedli svoje umenie.

Počas podujatia sme si mohli vypočuť spevákov, speváčky a hudobníkov v detskom podaní, pozrieť si vystúpenie žubrienok a mažoretiek. Účinkujúcich sme povzbudzovali a na záver ich výkon ocenili potleskom. Tento príjemne strávený čas bol plný zážitkov, rozhovorov, stretnutí s priateľmi, hudby a tanca.