v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Kreatívne tvorenie v CSS Kamence

 

Rukami našich starkých prechádza množstvo materiálov, ktoré sa snažíme recyklovať. Takto vznikli aj tieto milé veľkonočné ovečky, na ktoré sme použili vlnu, kartónový papier a drievka. Takáto činnosť ich napĺňa radosťou, a už teraz sa tešia, ako si svojimi výrobkami vyzdobia zariadenie.  A na ďalšie spoločné aktivity.

 

Miroslava Barnišinová

inštruktor sociálnej rehabilitácie