v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Naši prijímatelia sociálnych služieb  máju vo veľkej obľube hranie kognitívnych hier.  Aktívne tak podporujú činnosť mozgu a pamäte a zábavnou formou si robia " mentálny kardio tréning".