v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Najlepšou oslavou Dňa Zeme, bola práca v našej krásnej rozľahlej záhrade. Prijímatelia sociálnej služby spoločne zo zamestnancami pleli, strihali, hrabali, zametali a odnášali burinu a konáre stromov. Na chvíľočku niektorí zabudli na svoje obmedzenia a pracovali ako za mlada. Našim pomocníkom bolo aj Slniečko, ktoré nás svojimi teplými lúčmi posilnilo. Za pár hodín sa záhrada premenila na upravenú oázu pokoja a odpočinku.

Ak k našej planéte budeme pristupovať z láskou a úctou a viesť k tomu aj našich najbližších, môže byť každý deň Dňom Zeme!