v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

 

Bazálnu  stimuláciu   prostredníctvom dotykových techník  inštruktorka sociálnej rehabilitácie  realizovala  u klientky dlhodobo pripútanej k lôžku.  Veľký dôraz  kládla  na kvalitu dotykov, takáto technika  pomáha klientovi vnímať vlastné telo, uvedomovať si samu seba, telo reaguje  uvoľnením.