v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Pre dobrú adaptáciu nového prijímatela sociálnych služieb v Centre sociálnych služieb Kamence je potrebné dôsledne zmapovať jeho záujmy či koníčky a ponúknuť mu adekvátne aktivity. Veľmi dôležité je aj jeho začlenenie do komunity...