v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Pre správnu adaptáciu nového prijímateľa sociálnych služieb je veľmi dôležité zmapovať jeho koníčky, záujmy a začlenenie do kolektívu. Pán Miroslav je komunikatívny a v našom zariadení si ihneď našiel kamarátov, s ktorými si kráti čas pri kartách.