v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

V strede týždňa sme sa stretli, aby sme si trošku oprášili svoje vedomosti a znalosti v oblasti prvej pomoci pri dusení a pri epilepsii. Prezentácia bola zameraná hlavne na prevenciu dusenia pri kŕmení a na nepriaznivé súčinitele epilepsie. Prezentáciu sme ukončili kardiopulmonálnou resuscitáciu a menším testíkom na zopakovanie.