v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Tak ako každý rok aj tento sme sa pustili  ,,do boja" s prerastajúcou trávou v dlažbe nášho átria...