Centrum sociálnych služieb Kamence

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Seniori sa pripravujú na výstavu ,, Veľká noc v zariadeniach sociálnych služieb", ktorá sa koná na Žilinskom samosprávnom kraji.

Návšteva knižnice

Prijímatelia sociálnych služieb CSS Kamence pracovisko Litovelská navštívili Mestskú knižnicu v KNM, kde si vypožičali svoje obľúbené tituly a prezreli

si knižné novinky. Zároveň si pozreli výstavu ručných prác detí z MŠ ul. Komenského so zimnou tematikou. Zastavili sa aj v blízkej bagetérii, kde si pochutnali na plnených

langošoch a kofole. Takto strávili príjemné dopoludnie.

 

Stanislava Salajová

ergoterapeutka CSS Kamence

Návšteva múzea v Čadci.

 

Slávnostné otvorenie multisenzorickej miestnosti pre seniorov

Svätá omša v CSS Kamence Kysucké Nové Mesto

 

Deň otvorených dverí v CSS Kamence

Návšteva vianočnej výstavy na VÚC Žilina.

Návšteva Mikuláša

Predvianočný koncert pre seniorov

Silvestrovská  zábava v CSS Kamence

Stránky