Centrum sociálnych služieb Kamence

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Renesančný kaštieľ v Radoli patrí medzi najstaršie historické objekty na Kysuciach. Klienti CSS Kamence z pracoviska Litovelská opäť navštívili kaštieľ, aby si pozreli stále expozície, ale i najnovšie výstavy. Zaujala ich výstava fotografií Jána Raua i putovná výstava „Svet fantázie inými rukami“. Na množstvo otázok pri stálych expozíciách odpovedala milá sprievodkyňa. Klientov veľmi zaujalo meštianske bývanie na Kysuciach, Cyrilometodské tradície a alchymistická dielňa. Radosť a spokojnosť umocnila cestou späť prechádzka prírodou. 

Leto sa pomaly končí, ale klientov zariadenia neodradilo stráviť posledné hrejivé dni v záhrade.

Rozhodli sa, že si spoločne „zamuzicírujú“ a zaspievajú známe ľudové piesne. Úžasným zážitkom bolo vyskúšať hru na rôznych hudobných nástrojoch.  A tak sa dostali k slovu bubny, ozembuch,  ale aj  exotickejšie rumba gule.

Klienti si užili veľa zábavy a s pesničkou na perách im bolo hneď veselšie.

 

Mgr. Zuzana Pilátová

inštruktor sociálnej rehabilitácie

CSS Kamence pracovisko Litovelská

V CSS Kamence pracovisko Litovelská sa uskutočnila svätá omša spojená so zasvätením zariadenia a jeho obyvateľov nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.  Slávnostnú procesiu viedol ThLic. PaedDr. Peter Holbička, dekan Farnosti sv. Jakuba a otec Humbert Ondrej Virdzek. Spoločne so sestrami Matky Terezy prijali klienti duchovné slovo a povzbudenie do nadchádzajúcich dní.

Mgr. Zuzana Pilátová

inštruktor sociálnej rehabilitácie

 

CSS Kamence pracovisko Litovelská

Kulinoterapia patrí medzi najobľúbenejšie aktivity klientov CSS Kamence. Radi si pripravia tradičné dobroty, alebo sa naučia nové recepty. Muži sa rozhodli pohostiť ostatných klientov šalátom z „krabích tyčiniek“. Spoločne pre nich pripravili chutné posedenie.

Mgr. Zuzana Pilátová

inštruktor sociálnej rehabilitácie

Pohyb v prírode je významnou zložkou aktívneho trávenia voľného času všetkých vekových kategórií. Dnešné slnečné dopoludnie si klienti CSS Kamence spríjemnili pobytom v lese. Na chrbte v batohu si niesli občerstvenie a v ruke košík na hríby. Našťastie a pre radosť všetkých, neniesli ho zbytočne. Košík sa pomaly plnil dubákmi, suchohríbmi a potešili aj masliačiky. Výkriky radosti sa ozývali po lese. Všetci sa vrátili plní zážitkov, v dobrej nálade a radosť rozdávali aj ostatným.

Renáta Cvenčeková inštruktor sociálnej rehabilitácie

Dňa 04.09.2019 sa naši seniori z Centra sociálnych služieb Kamence zúčastnili VII. ročníka tanečnej súťaže Senior Let’s Dance, ktorú si pre prijímateľov sociálnych služieb pripravilo CSS Horelica, Čadca.  Tohtoročná téma súťaže bola „ Zem spieva”. Do súťaže sa zapojili družstva zo Žilinského kraja s rôznymi tanečnými choreografiami. Naši seniori predviedli vareškový tanec na ľudovú pieseň „ Pod tým našim okienečkom”. Počas celej súťaže pretrvávala priateľská a veselá atmosféra. Seniori si v priebehu voľnej tanečnej zábavy spoločne zaspievali aj zatancovali.

Dňa 5.9.2019 bolo naše zariadenie pozvané na akciu regionálna súťaž ,,Orava v kocke´´, pozvanie sme prijali. Na akcii sme stretli aj ostatné zariadenia, kde sme sa zvítali
a prehodili pár slov. Mali sme príjemný deň, dobre zorganizovanú súťaž, vybojovali sme krásne druhé miesto. Tešíme sa na ďalšie podobné aktivity.

Mgr. Miloslav Púček

sociálny pracovník CSS Kamence poverený riadením, kumulovane správa majetku

Letné popoludnia naši klienti trávili väčšinou v záhrade. Niektorí sa venovali práci v skalke, iní odpočívali na lavičkách, ďalší čítali dennú tlač, lúštili krížovky... 
Pre Jurka je veľkým relaxom pukanie bublinkovej fólie. Táto činnosť ho upokojuje a zároveň si rozvíja jemnú motoriku. Štefko má veľkú radosť z hry s kartami ,,misa“, ktorú si jeho kamaráti s ním radi zahrajú.

Renáta Cvenčeková inštruktor sociálnej rehabilitácie

Príroda nám ponúka veľké množstvo materiálov, z ktorých sa dajú vyrobiť pekné dekorácie. Klienti CSS Kamence majú tiež veľmi dobre vyvinuté estetické cítenie, o čom svedčí aj množstvo zhotovených výrobkov.
Ako materiál poslúžili rôzne šišky, tekvicové jadierka, narezané hrubé konáre, vždy zelený mach ...

Dokázali spojiť príjemné s užitočným. Svoje výrobky majú možnosť ukázať na výstave v priestoroch ŽSK a následne budú zdobiť izby a priestory zariadenia.   

Renáta Cvenčeková inštruktor sociálnej rehabilitácie

CSS Kamence pracovisko Litovelská

V dnešných dňoch sa klienti CSS Kamence pracovisko Litovelská intenzívne pripravujú na výstavu „Za oknami našich zariadení“. Návštevníci si môžu nielen pozrieť, ale aj kúpiť výrobky a práce vyrábané klientmi v rámci pracovnej terapie a záujmovej činnosti.  Výstava sa uskutoční od 10.9.2019 do 27.9.2019 v priestoroch Úradu ŽSK.

Srdečne Vás pozývame!

Mgr. Zuzana Pilátová

inštruktor sociálnej rehabilitácie

Stránky