v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja