v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Vysádzanie kvetov

Počas slnečného dopoludnia sa ženy z CSS Kamence venovali sadeniu kvetiniek. Sadili tradičné jesenné kvety, ktoré zabezpečila pani riaditeľka Mgr. Denisa Smreková. Spoločne aj s ďalšími zamestnancami ich aranžovali  do pripravených hrncov, košíkov a starodávnych kvetináčov. Všetky ženy mali z tejto práce veľkú radosť, lebo prispeli ku skrášleniu terapeutického kútika z názvom ,,Na starom dvore “. Niektorí muži, okrem pomoci pri sadení vresov a chryzantém, stihli robiť dobrú náladu všetkým kvetinárkam. Takto sa nám spoločne podarilo mimoriadne pekné dielo, ktoré bude slúžiť všetkým obyvateľom nášho zariadenia. 

Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Anna Ondreášová