v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

 

Zoznam vypracovaných projektov, dotácii za rok 2022

Názov projektu

Schválená suma v Eur

Darca

Úspešnosť projektu

Projekt zadaný prostredníctvom

Opora 2022 – plnenie individuálneho plánu pána Karola

   400,00

Nadácia SPP

úspešný

CSS Kamence

Vy rozhodujete, my pomáhame – Tréning pamäti seniorov

   600,00

1.300,00

Nadácia Tesco

uspešný

CSS Kamence

 

Rehabilitácie pre seniorov

     820,00

Nadácia Henkel

neúspešný

CSS Kamence

Bojovníci za zdravie 2022- vybavenie rehabilitačnej miestnosti

20.000,00

Poisťovňa - Dôvera

neúspešný

CSS Kamence

Vy rozhodujete, my pomáhame – Oáza pokoja

    600,00

Nadácia Tesco

úspešný

CSS Kamence

 

Dotácia na energie

20. 445,00

MPSVaR SR

úspešný

ŽSK

Vianočná pošta pre seniorov

106 pozdravov

dobrovoľníci

úspešný

CSS Kamence

Kulinoterapiou k lepšej kvalite života seniorov

   485,00

Obec Ochodnica

podaný

CSS Kamence

Stavanie mája

  300,00

Obec Kysucký Lieskovec

neúspešný

CSS Kamence

Zaži svoje zmysli-

Svetový deň Alzheimerovej choroby

  400,00

Mesto KNM

podaný

CSS Kamence

Kultúrno-spoločenská zóna v altánku CSS Kamence pracovisko Litovelská 2023

1 300,00

Mesto KNM

podaný

Radosť žiť, o. z.

Návšteva obce pod náručou Krista - Klín

  300,00

Obec Rudinská

úspešný

CSS Kamence

 

Vy rozhodujete, my pomáhame – Pohybom k zdraviu

1.300,00

Nadácia Tesco

neúspešný

CSS Kamence

Tvorivosť nás spája

2.172,00

Nadácia Poštová banka

neúspešný

CSS Kamence

Špeciálny rehabilitačný zdvihák

4.482,00

MPSVaR SR

podaný

ŽSK

Vianočný zázrak 2022

Darčeky pre 35 PSS

dobrovoľníci

úspešný

CSS Kamence

 

Krabičky plné lásky

Krabičky pre 141 PSS

dobrovoľníci

úspešný

CSS Kamence

Infekčný príplatok

25.098,21

MPSVaR SR

úspešný

CSS Kamence

 

Infekčný príplatok

25.110,00

MPSVaR SR

úspešný

CSS Kamence

Infekčný príplatok

20. 250,00

MPSVaR SR

podaný

CSS Kamence

 

Dotácia v rámci inflačnej pomoci

51.130,00

MPSVaR SR

úspešný

ŽSK