v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

O pracovnú pozíciu sa u nás môžete uchádzať jedným z uvedených spôsobov:

- môžete nám zaslať životopis spolu so žiadosťou a súhlasom so spracovaním osobných údajov. elektronicky na adresu:  kslocikova@vuczilina.sk, alebo

- prostredníctvom pošty na personálne oddelenie na adresu: CSS Kamence Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto

 

Dôležité informácie:

- v žiadosti o prijatie do pracovného pomeru uviesť konkrétnu pozíciu, o ktorú sa uchádzate,

- v súlade GDPR - Nariadenie Európskeho parlamaentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 a Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri prevádzke informačných systémov ktoré sú dostupné na úseku vedenia prevádzkovateľa, je potrebné k žiadosti priložiť aj súhlas so spracovaním osobných údajov.

Voľné pracovné miesta: