v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

 

Názov pracovnej funkcie: Sestra (vykonávajúca samostatne odbornú prácu)

Počet voľných pracovných miest: 1

Miesto výkonu práce: Centrum sociálnych služieb Kamence, pracovisko Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto

Kontaktná osoba: PhDr. Lenka Taranová, riaditeľka CSS Kamence na základe poverenia

Platové podmienky:  mzdové ohodnotenie podľa zákona č. 553/2003 Z.z. zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Dátum nástupu: 01.06.2021

Pracovný pomer: doba určitá – zástup počas rodičovskej dovolenky

Pracovná oblasť: sociálne služby

Náplň práce: Samostatná odborná práca pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu

Práca na zmeny: trojzmenná

Nočná práca: áno

Požadované vzdelanie: Úplné stredné vzdelanie v odbore sestra alebo VŠ I. stupňa v odbore ošetrovateľstvo alebo VŠ II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo

Výhoda: špecializácia v špecializačnom odbore komunita, psychiatria, vnútorné lekárstvo, starostlivosť o dospelých.

 

Žiadosť o zamestnanie, životopis, doklady o vzdelaní pre účely obsadenia pracovného miesta zasielajte čo najskôr na e-mailovú adresu personálnej a mzdovej účtovníčky: kslocikova@vuczilina.sk, osobne alebo poštou na adresu: CSS Kamence, Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto

 

IČO: 00632511