v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Darkyňa Vianočného zázraku zaslala nášmu prijímateľovi sociálnych služieb p. Petrovi veľkonočný pozdrav a malé maškrty. Darček ho prekvapil a zároveň veľmi potešil. Rozhodol sa poďakovať jej vlastnoručne vyrobenou pohľadnicou.