v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Dňa 4. mája si hasiči na celom Slovensku pripomínajú sviatok sv. Floriána - patróna hasičov. Aj naši prijímatelia sociálnych služieb využili možnosť ,,Dňa otvorených dverí" v hasičskej zbrojnici v Kysuckom Novom Meste. So záujmom si prezreli vystavené modely  a praktické ukážky hasičskej techniky príslušníkov  hasičského záchranného zboru. Veľa sa dozvedeli aj o ich  namáhavej práci  pri  požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Z prehliadky sa vrátili plní dojmov a obohatení o nové poznatky.