v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Seniori navštívili výstavu „ Za oknami našich zariadení „ na ŽSK.

 

Klienti z nášho zariadenia si boli pozrieť výstavu poriadanú ŽSK „Za oknami našich zariadení“, na ktorej predstavujú svoje výrobky obyvatelia jednotlivých zariadení v pôsobnosti ŽSK. Aj klienti z nášho zariadenia na tejto výstave prezentujú svoje výrobky, ktoré pripravili na pracovnej činnosti. Prezreli si všetky vystavené výrobky a načerpali nové inšpirácie do ďalšej tvorby. Takto si spríjemnili svoj voľný čas a v prichádzajúcom jesennom období budú môcť vytvárať nové výrobky.

 

Bc. Mária Suchánková

sociálny pracovník