v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Pri príležitosti životného jubilea čestného predsedu Klubu spoločenských hier, pána Pavla, sa uskutočnil v poradí už 6. turnaj v šachovej hre Dáma o pohár riaditeľky CSS Kamence PhDr. Lenky Taranovej. V slávnostnej atmosfére prítomných privítala pani Magda, členka klubu, a v úvodnom príhovore popriala všetkým hráčom jasnú myseľ, istú ruku, ale najmä, aby našli v každom súperovi priateľa, ktorý ich naučí víťaziť.

V duchu fair play sa začalo súťažiť. Pani Františka mala veľmi ťažkú úlohu hneď v prvej partii, poraziť pána Pavla a hoci sa statočne pustila do hry, na dlhoročného šachistu to nestačilo. Pri ďalšom stole urputne bojovali pani Magdaléna a pán Róbert, nováčikovia turnaja, kde úspešnejší bol pán Róbert. Pri treťom stole sa stretli pán Peter a pán Justin a posledný stôl reprezentovali pán Miroslav a pán Rudolf. Zo súbojov nakoniec vyšli víťazne pán Justin a pán Rudolf. Krátku prestávku súťažiaci využili na oddych a chutné občerstvenie. V ďalších kolách súťažili hráči o celkové prvenstvo. Historicky prvýkrát zvíťazil pán Róbert nad úradujúcim držiteľom putovného pohára, pánom Pavlom. Na tretie miesto sa nakoniec prebojoval pán Rudolf. Na záver všetci členovia Klubu spoločenských hier vo veselej atmosfére oslávili nadchádzajúce jubileum pána Pavla. Víťazom gratulujeme.