v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Čas strávený s terapeutickým psíkom a mačičkou bol plný milých pohľadov, pohladení, otázok a odpovedí. Klienti pri tejto aktivite zrelaxujú a naberú nové psychické či fyzické sily...