v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

 

Centrum sociálnych služieb Kamence, ako príspevková organizácia samosprávneho kraja poskytujúca sociálne služby, sa každoročne zapája do vyhlásených grantových výziev. Ich hlavným cieľom je aktivizácia prijímateľov sociálnej služby, zlepšenie ich zručnosti,  sebarealizácie a pozitívneho životného postoja. S pomocou takýchto výziev sa nám darí plniť sny a túžby našich klientov.

Grantový program OPORA 2023, realizovaný Nadáciou SPP, už dlhodobo podporuje projekty vychádzajúce z individuálnych potrieb ľudí.  Tentokrát to bol aj pán Ján, ktorému pomohli splniť jeho túžbu. Vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a poskytnutému finančnému príspevku vo výške 600,- €, sa zakúpil pre pána Jána šijací stroj, naparovacia žehlička a žehliaca doska. Tým sa pánovi Jánovi vytvorili podmienky pre zmysluplné trávenie času a zvýšila sa kvalita jeho života. 

Nadácii SPP patrí naša srdečná vďaka.