v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Formou edukačných hier sa i dnes naši klienti zapojili do prebiehajúcej medzinárodnej kampane „Týždeň mozgu 2023“. Niet pochýb, že samotná hra je veľmi dôležitá. Predstavuje schopnosť myslieť, sústrediť sa, predstavovať si a komunikovať. V rámci takejto aktivity sa naši muži učia riešiť problémy, otestujú svoju trpezlivosť, experimentujú. Trávenie voľného času pri hre je dobré nielen pre ich kognitívny vývin, ale zároveň sa buduje i pozitívny vzťah v komunite.