v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Pri príležitosti celosvetového týždňa mozgu pripravili pre nás zamestnankyne mestskej knižnice zaujímavý program. Krátkou prednáškou   o mozgu sme sa dozvedeli,  čo mu škodí a naopak, čo prospieva. Rôznymi vedomostnými úlohami sme si precvičili pamäť, matematickými výsledkami sme sa dopracovali k vyriešeniu tajničky a nakoniec sme si precvičili svoje počítačové zručnosti. Ďakujeme za príjemnú atmosféru, pripravené aktivity a tešíme sa na ďalšie stretnutie.