v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Týždeň mozgu 11.03.- 17.03. 2024 je globálna iniciatíva zameraná na šírenie povedomia o význame a vedeckom poznávaní mozgu medzi verejnosťou. Aj my sme si v rámci tohto týždňa pripravili aktivity zamerané na podporu mozgu. Na úvod sme sa rozprávali čo nám pomáha udržiavať mozog v činnosti a o význame cvičení na jeho podporu. Ďalej sme pokračovali krátkym kvízom, v ktorom sme sa rozpamätávali na veci možno trošku zabudnuté, ale s každou otázkou sme si s prehľadom poradili. Precestovali sme aj Slovensko a spoznávali hrady a zámky na obrázkoch. Bol to príjemne strávený čas, v ktorom sme objavili fascinujúci svet nášho mozgu.