v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Od 13. do 19. marca 2023 sa koná celosvetová kampaň Týždeň mozgu. Cieľom tejto iniciatívy je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog, jeho činnosť, možné ochorenie a význam cvičení na podporu mozgu.

Na úvod dnešného stretnutia sme si objasnili čo znamená Týždeň mozgu a aký má pre nás význam. Po úvodných informáciách sme začali s tréningom pamäti, ktorú sme preverili pri lúštení pripravenej  tajničky. V tomto týždni máme u nás plánované viacere aktivity zamerané na podporu mozgu, aby sme ho udržiavali v aktivite a nedovolili mu „zlenivieť“.