v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Každý rok 31.mája sa pozornosť upriamuje na škodlivé účinky tabakových výrobkov a nepriameho pôsobenia cigaretového dymu na zdravie. Keďže v našom zariadení je veľa fajčiarov, snažili sme sa ich formou besedy edukovať na túto tabakovú epidémiu. Cieľom bolo zvýšiť informovanosť klientov a znížiť zdravotné následky, ktoré s týmto „neduhom“súvisia.