v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Svätá omša v Centre sociálnych služieb Kamence

Veriaci si dnes počas omše pripomenuli svätých, ktorí viedli pravý kresťanský život, žili a zomreli vo viere v Ježiša Krista. V týchto dňoch spomíname na našich drahých zosnulých a nádej na vzkriesenie. Smrť je najťažšou skúškou dôvery voči Pánovi Ježišovi. Naše telo zostáva na zemi, ale duša ide do neba. Naši starkí sa posilnení eucharistiou vrátili do svojich príbytkov.

 

Miroslava Barnišinová

inštruktor sociálnej rehabilitácie