v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

V tomto období štyridsaťdňového pôstu, v ktorom sa kresťania pripravujú na slávenie najdôležitejších sviatkov kresťanstva – Veľkonočné sviatky, sa v našom zariadení konala svätá omša. Pred svätou omšou naši veriaci  pristúpili k svätej spovedi. Svätá spoveď a svätá omša je pre nás posilnením a povzbudením na ceste viery.