v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Panenská Matka, dcérou si

blaženou Syna milého,

skromná vždy, no si vzácnejšia

nad tvory sveta celého....

Mesiac máj je venovaný úcte k Panne Márii, o jej rozjímaní, krásnych čnostiach, pomoci, dobrote. V tomto duchu sa niesla aj naša svätá omša. V modlitbách sme si spomenuli aj na nášho zosnulého Števka. Po svätej omši sme sa pomodlili desiatok ruženca a zaspievali pieseň na oslavu Panny Márie.