v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Veru, veru, hovorím vám : ,, Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.“ V duchu týchto Ježišových slov sa niesla svätá omša slávená na sviatok svätého Floriána mučeníka. Veriaci pristúpili k svätej spovedi a prijali sviatosť zmierenia.