v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Vždy s radosťou privítame otca Humberta a rádové sestry Matky Terezy, s ktorými spoločne slávime svätú omšu, pred ktorou pristúpime k svätej spovedi. Modlitby a slová kázne nás posilnia do ďalších dní. Po svätej omši sa spoločne pomodlíme desiatok ruženca a zaspievame náboženskú pieseň.