v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Stolný tenis hovorovo „pingpong“ je druh športu, pri ktorom prevláda rýchlosť a pozornosť. Naši klienti si  zahrali turnaj  medzi sebou. Prevládali emócie, výkriky, ale aj tvrdšie slová. Napokon víťaz bol každý zúčastnený klient. „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa, zlepšiť si kondičku, zažiť pocit spolupatričnosti a zadosťučinenia pri športovom úspechu.“