v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Usilovne trénujeme na stolnotenisový turnaj, na ktorý sme prijali pozvanie