v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Seniori v Centre sociálnych služieb Kamence sa venujú duchovnej príprave, pred príchodom Pápeža Františka na Slovensko. Niektoré veriace sa osobne zúčastnia na svätej omši v Šaštíne. Z veľkou radosťou očakávame jeho návštevu.