v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Slnečnica

Každý pondelok si naši seniori a seniorky v Centre sociálnych služieb Kamence precvičujú svoje telo. Pod vedením rehabilitačnej sestry a za pomoci inštruktorky sociálnej rehabilitácie sa venujú ľahkým rehabilitačným cvikom. Zlepšujú si hybnosť celého tela. Starkí sa veľmi tešia na spoločnú aktivitu pod názvom Slnečnica.

Inštruktor sociálnej rehabilitácie Anna Ondreášová