v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Kysucké Nové Mesto | BrandInstituteVďaka Dotácii Mesta Kysucké Nové Mesto sme mohli zorganizovať slávnosť tradičného hodovania, na ktoré sme pozvali aj našich priateľov z pracoviska na Štúrovej ulici. Spoločne sme strávili príjemné dopoludnie pri rôznych zábavných súťažiach, hudbe a tanci... . K hodovaniu patrí i tradícia dobré jedla a tak sme pripravili obľúbené maškrty...Z hodovej slávnosti si každý odniesol príjemné pocity a sladké perníkové srdce..."ĎAKUJEME" Mestu Kysucké Nové Mesto a Mestskému zastupiteľstvu za schválenie dotácie. Z tejto finančnej podpory sme mohli zakúpiť občerstvenie, kvetinovú výzdobu, ale aj spoločenské hry na spríjemnenie voľných chvíľ, materiál na záujmovú činnosť a tiež malé darčekové predmety podľa želania našich prijímateľov.