v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Svätá omša v zariadení

Dňa 05.09. sme v CSS Kamence slávili svätú omšu, ktorú celebroval pán dekan Peter Holbička. Práve v tento deň si pripomíname výročie úmrtia Matky Terezy. Blahoslavená Matka Tereza sa celý život venovala práci medzi najúbohejšími z úbohých. Vo svojej kázni nás pán dekan vyzval, aby sme počas omše boli aktívni , dobre počúvali. Je dôležité nielen veriť ale dôverovať a počúvať Božie slovo. Po prijatí sviatosti eucharistie a požehnaní sme sa všetci rozišli duchovne naplnení.

 

Vladislava Šintajová inštruktor sociálnej rehabilitácie