v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Seniorská rybka 2019

Športovo spoločenské podujatie Seniorská rybka je každoročnou tradíciou v CSS Kamence . Ani nepriaznivé počasie nás tento rok neodradilo a preto v utorok 10.09.2019 v CSS Kamence spoločenskej miestnosti, sa podarilo zorganizovať IX. ročník Seniorskej rybky 2019. Naše pozvanie prijal pán primátor Kysuckého Nového Mesta Ing. Marián Mihalda, ktorý milým slovom podporil súťažiacich a sám sa do súťaže zapojil. Seniorskú rybku 2019 svojou prítomnosťou podporili poslanci ŽSK Ivan Poláček a Dušan Mičian. Mgr. Denisa Smreková, riaditeľka CSS Kamence privítala hostí a súťažiacich na IX. ročníku Seniorskej rybky 2019, popriala im príjemnú zábavu a Petrov zdar. Do súťaže sa zapojilo šesť súťažných družstiev. Pozvanie prijali CSS Horelica Čadca, CSS Letokruhy Žilina, CSS Studienka Novoť, naše domáce družstvá CSS Kamence a Litovelská. Šieste súťažne družstvo tvorili zúčastnení hostia. Súťažilo sa v siedmich súťažných disciplínach, ktoré boli zamerané na tímovú prácu ale aj šikovnosť jednotlivca. Počas celej súťaže pretrvávala príjemná športová atmosféra. O hudobnú zložku sa už ako tradične postaral Zdenko Játi, ktorý všetkých súťažiach potešil svojim spevom a hrou na harmonike. Po skončení súťažnej časti podujatia si naše šikovné kuchárky z CSS Kamence pripravili pre všetkých výborný obed. Po obednej prestávke prišiel čas vyhlásenia výsledkov Seniorskej rybky 2019 pani riaditeľkou CSS Kamence Mgr. Denisou Smrekovou. Víťazným družstvom sa stalo CSS Kamence Litovelská, druhé miesto si odniesli súťažiaci z CSS Studienka Novoť a tretie miesto putovalo do CSS Letokruhy Žilina. Všetci súťažiaci boli obdarovaní diplomom, medailou, trofejou, darčekovým balíčkom
a na pamiatku ručne vyrobeným venčekom s rybárskou tematikou. Víťazmi sa stali všetci účastníci tejto športovej súťaže. Dokázali svojim športovým duchom a elánom zo života, že vek je len číslo. Cieľom tejto športovej udalosti nebolo zvíťaziť, ale stráviť príjemný čas, zabaviť sa , zašportovať, zaspievať a zatancovať. Chceli by sme sa veľmi pekne poďakovať všetkým sponzorom a ŽSK za podporu pri realizácii Seniorskej rybky 2019. Srdečné poďakovanie patrí pani riaditeľke CSS Kamence Mgr. Denise Smrekovej za možnosť zorganizovať túto krásnu akciu. Veľká vďaka patrí aj všetkým, ktorí sa podieľali na príprave IX. Ročníka Seniorskej rybky 2019. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto súťaže.

 

Bc. Veronika Plevková

inštruktor sociálnej rehabilitácie CSS Kamence