v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

 

Seniori z Centra sociálnych služieb Kamence diskutovali o tom, ako sa brániť šmejdom

 

V pondelok 02.03.2020 sa konala v spoločenskej miestnosti prednáška s pracovníkmi mestskej polície Kysucké Nové Mesto. Hovorili  o skúsenostiach s podvodníkmi, no najmä o tom, ako sa im brániť. Treba správne odhadnúť neserióznych predajcov a klamárov vydávajúcich sa za pracovníkov rôznych spoločností. Veľmi dôležitá je ochrana osobných údajov. Seniori živo diskutovali na túto tému. Odnášali si nové skúsenosti a pocit lepšej pripravenosti na nepoctivých ľudí.

Inštruktor sociálnej rehabilitácie Anna Ondreášová