v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Seniori sa stretli v Mnemonickom klube

 

Seniori v Centre sociálnych služieb Kamence sa pri príležitosti otvorenia Mnemonického klubu stretli, aby si pocvičili pamäť. Činnosť klubu sa vždy zameriava na určitú oblasť.

Ústrednou témou prvého stretnutia bola moja rodinná fotografia. Seniori na základe jednoduchých otázok premýšľali, kto tvorí okruh najbližšej rodiny a čo to pre nich znamená.

Stretnutie pokračovalo pri spoločnej diskusii nad šálkou dobrého čaju a koláčika. V dobrej nálade sa seniori rozlúčili a už teraz sa tešia na ďalšie pokračovanie.

 

Mgr. Zuzana Pilátová

Inštruktor sociálnej rehabilitácie CSS Kamence