v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

V Bioplante vo Vysočanoch žijú zamestnanci počas celého roka starostlivosťou o ovocné sady, aby mohli prinášať to najkvalitnejšie ovocie. Aj naši prijímatelia sociálnej služby mali možnosť navštíviť tieto sady a vlastnoručne si nazbierať chutné marhule nielen na priamy konzum, ale aj na kompóty a džemy, ktoré si  budú spracovávať v rámci kulinoterapie.