v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Dnešné sadenie malých sadeníc muškátov do samozavlažovacích kvetináčov.