v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Plán financovania sociálnych služieb na rok 2023

Rozpočet 2023.JPG