v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Dnešná reminiscenčná terapia sa niesla v duchu spomienok na svoju rodinu. Klienti vyjadrili pocity a dojmy, zhodnotili svoj život . Taktiež si zaspomínali na vzťahy dobré i menej dobré so svojimi najbližšími príbuznými... Reminiscencia má pozitívny vplyv na emocionálnu stránku prežívania a stimuláciu dlhodobej pamäti.